Makar Sankranti in 2023

2023 me Makar Sankranti kab hain?

When is Makar Sankranti in 2023?

Makar Sankranti in 2023

15th January, Sunday
Makar Sankranti
India,IN
Makar Sankranti in this year 2023

2023 all festivals | 2024 all festivals | 2025 all festivals | 2026 all festivals